Nauczyciele z ZS nr 6 w Tychach w IGS Lüneburg

Nauczyciele z ZS nr 6 w Tychach w IGS Lüneburg.  W dniach od 07.12.do 13.12.2019 dziewięcioro nauczycieli z tyskiej szkoły brało udział w hospitacjach w niemieckiej szkole IGS w Lüneburgu. Nauczyciele uczestniczyli w zajęciach „job shadowing” w ramach europejskiego projektu Erasmus+ (mobilność kadry edukacyjnej: „Współtworzymy mobilną szkołę” ). Głównym tematem wyjazdu, poza poszerzeniem horyzontów, były…

CZYTAJ

Ogólnopolskiego Konkursu o krajach niemieckojęzycznych –  Turbolandeskunde

Ogólnopolskiego Konkursu o krajach niemieckojęzycznych-  Turbolandeskunde. Dnia 6.12 został przeprowadzony w naszej szkole I etap Ogólnopolskiego Konkursu o krajach niemieckojęzycznych-  Turbolandeskunde – wycieczka po krajach niemieckiego obszaru językowego. Uczestnicy konkursu- wybrani uczniowie klas drugich i trzecich musieli wykazać się wiedzą na temat Szwajcarii. Pytania sprawdzały rozległą wiedzę dotyczącą historii, geografii, polityki, tradycyjnych potraw, sławnych ludzi,…

CZYTAJ

Logistycy z wizytą w Master-Odpady i Energia Sp. z o.o

Logistycy z wizytą w Master-Odpady i Energia Sp. z o.o Na początku grudnia klasy 4 w zawodzie technik logistyk odwiedziły Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Uczniowie mogli zobaczyć w pełni zautomatyzowane instalacje przetwarzania odpadów. Zakład biologiczno–mechanicznego unieszkodliwiania odpadów zajmuje zaledwie 3,5 ha i składa się z części mechanicznej, biologicznej oraz obiektów towarzyszących, niezbędnych dla funkcjonowania…

CZYTAJ

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka. Nasza społeczność szkolna po raz kolejny przystąpiła do akcji Szlachetna Paczka, która jest ogólnopolskim projektem pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku pomogliśmy samotnej, po ciężkich doświadczeniach Pani z Oświęcimia.  Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów, ich rodzin oraz Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół Nr 6 udało zgromadzić się wszystkie niezbędne produkty…

CZYTAJ

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wszystkim Wolontariuszom z ZSn 6 w Tychach – niezwykłym osobom o wielkich sercach – życzymy wytrwałości, satysfakcji z podejmowanych działań, samych sukcesów oraz wiele szczęścia i radości.  Co najmniej tyle, ile sami dajecie innym!  Bez Was nie osiągnęlibyśmy tak wiele!                   …

CZYTAJ

XXX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

XXX Olimpiada Teologii Katolickiej. „W dniu 04.12.2019 r. w naszej szkole odbył się szkolny etap XXX Olimpiady Teologii Katolickiej – Przemyśl 2020 – „Dumni z Ewangelii i z Polski”. Do etapu szkolnego przystąpiło 18 uczniów, z czego dwóch z największa liczbą punktów (Jakub Ciereszko 1TIN-G i Krzysztof Żurawka 2TPS) wezmą udział w etapie diecezjalnym, który…

CZYTAJ

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Dzień Życzliwości i Pozdrowień – dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Ideą tego dnia, który obchodziliśmy w naszej szkole 21 listopada br. było sprowokowanie, żeby spojrzeć na codzienność inaczej, skończyć z narzekaniem, dąsaniem się, zapomnieć o nienawiści, zemście, antypatii, wrogości i innych mało przyjemnych słowach.  W holu na parterze uczniowie mogli napisać coś miłego, pozdrowić kolegów…

CZYTAJ