Logistycy z wizytą w Master-Odpady i Energia Sp. z o.o

Na początku grudnia klasy 4 w zawodzie technik logistyk odwiedziły Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Uczniowie mogli zobaczyć w pełni zautomatyzowane instalacje przetwarzania odpadów. Zakład biologiczno–mechanicznego unieszkodliwiania odpadów zajmuje zaledwie 3,5 ha i składa się z części mechanicznej, biologicznej oraz obiektów towarzyszących, niezbędnych dla funkcjonowania zakładu. Jest on w pełni zmechanizowany – wybudowane zostały nowoczesne ciągi technologiczne z szeroką gamą separatorów balistycznych oraz optoelektronicznych. Nowatorskim rozwiązaniem jest instalacja do suchej fermentacji frakcji organicznej. Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach obsługuje prawie 200 tysięcy mieszkańców z 4 miast i 4 gmin powiatu. Jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce.