Forum samorządów uczniowskich

Przedstawiciele Samorządu uczniowskiego ZS nr 6 w Tychach uczestniczyli w Forum samorządów uczniowskich zorganizowanym przez Młodzieżowa Radę Miasta Tychy. Inicjatywa ta pozwoliła uczestnikom dyskutować ze sobą na różne tematy, zadawać pytania, i co najważniejsze dzielić się swoim doświadczeniem. Jak twierdzi przewodniczący samorządu uczniowskiego. Naszej szkoły… forum stwarza możliwości nawiązywania kontaktów oraz poszerzenia wiedzy na interesujące…

CZYTAJ