https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2019/10/dokumenty-1200x300.jpg

Regulamin
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zespołu szkół nr 6 w Tychach

https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/pdf-50x50.png
https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2019/09/zip-50x50.png

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/pdf-50x50.png
https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2019/09/zip-50x50.png

ANEKS NR 4 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/pdf-50x50.png

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W TYCHACH

https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/pdf-50x50.png
https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

WNIOSEK O POŻYCZKĘ MIESZKANIOWĄ
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W TYCHACH

https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/pdf-50x50.png
https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

Aneks nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 22.05.2023 r.

https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/pdf-50x50.png
https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png