https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/10/praktyka-1200x300.jpg

PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Zespół Szkół nr 6 należy do typu szkół zawodowych, których istotą kształcenia jest przywiązanie dużego znaczenia do praktycznej nauki zawodu.

Nauka zawodu dla uczniów może być organizowana jako:

  • Zajęcia praktyczne – raz lub dwa razy w tygodniu przez cały rok szkolny (w zależności od typu szkoły),
  • Praktyki zawodowe - 4 tygodnie w klasie trzeciej Technikum.

Celem praktyki zawodowej jest przygotowanie młodzieży do sprawnego wykonywania zawodu. Uczeń pogłębia wiadomości nabyte w szkole oraz doskonali umiejętności zawodowe określone dla danego stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności. Praktyka powinna również wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość.

Praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego młodzieży prowadzona jest w zakładach pracy. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy.

Miejsce i termin praktyk zawodowych w zakładach pracy ustala kierownik praktycznej nauki zawodu.

Zakłady pracy, z którymi współpracuje nasza szkoła, są doskonale wyposażone, posiadają nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę specjalistów w danym zawodzie. Uczeń poprzez praktyki może udowodnić swoje kwalifikacje, wykorzystać wiedzę w praktycznym działaniu. Zdobywa cenne doświadczenie zawodowe, które pomoże w zdobyciu wymarzonej pracy. Niejednokrotnie zdarza się, że to właśnie miejsce praktyki zawodowej staje się miejscem pracy!

Czas odbywania praktyki zawodowej to pierwszy kontakt młodzieży z realiami życia zawodowego. Dla uczniów Zespołu Szkół nr 6 określony jest harmonogramem.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają zajęcia praktyczne raz w tygodniu w klasie drugiej i dwa razy w tygodniu w klasie trzeciej.

W Technikum w całym cyklu kształcenia praktyka zawodowa realizowana jest w wymiarze 4 tygodni w klasie trzeciej i obejmuje wszystkie kierunki kształcenia.

Natomiast zajęcia praktyczne realizowane są raz w tygodniu w trzeciej klasie w zawodzie technik pojazdów samochodowych.