https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/mechanik_samochodowy2-zs6-1500x1000.jpg
 

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

na rok szkolny 2024/2025


 

13 MAJA DO 17 CZERWCA 2024 R.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
 
 

 
 

21 CZERWCA DO 5 LIPCA 2024 R.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 
 

 
 

12 LIPCA 2024 R..

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 
 

 
 

13 MAJA – 16  LIPCA 2023 R.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe               skierowania na badanie lekarskie
 
 

 
 

12 – 18 LIPCA
2024 R.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, poprzez dostarczenie oryginałów świadectw oraz zaświadczenia lekarskiego
 
 

 
 

19 LIPCA 2024 R.

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY