https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/mechanik_samochodowy2-zs6-1500x1000.jpg

Harmonogram rekrutacji do szkół PONADpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


15 czerwca  DO
10 lipca 2020 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowe

26 czerwca  DO
10 lipca 2020 r.

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca  DO
4 sierpnia 2020 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia
2020 r.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 - 18 sierpnia
2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, poprzez dostarczenie oryginałów świadectw oraz zaświadczenia lekarskiego

19 sierpnia
2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych