https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/mechanik_samochodowy2-zs6-1500x1000.jpg
 

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

na rok szkolny 2023/2024


 

15 MAJA DO 19 CZERWCA 2023 R.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
 
 

 
 

23 CZERWCA DO 10 LIPCA 2023 R.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 
 

 
 

18 LIPCA 2023 R..

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 
 

 
 

15 MAJA – 20  LIPCA 2023 R.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe               skierowania na badanie lekarskie
 
 

 
 

18 – 25 LIPCA
2023 R.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, poprzez dostarczenie oryginałów świadectw oraz zaświadczenia lekarskiego
 
 

 
 

29 LIPCA 2023 R.

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY