https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/mechanik_samochodowy2-zs6-1500x1000.jpg

Harmonogram rekrutacji do szkół PONADpodstawowych na rok szkolny 2022/2023


16 MAJA DO 20 CZERWCA 2022 R.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

24 CZERWCA DO 13 LIPCA 2022 R.

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY O ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

16 MAJA DO 25 LIPCA 2022 R..

WYDANIE PRZEZ SZKOŁĘ PROWADZĄCĄ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

20 LIPCA 2022 R.

PODANIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

21 - 28 LIPCA
2022 R.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY, POPRZEZ DOSTARCZENIE ORYGINAŁÓW ŚWIADECTW ORAZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

29 LIPCA 2022 R.

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY