https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/mechanik_samochodowy2-zs6-1500x1000.jpg

Harmonogram rekrutacji do szkół PONADpodstawowych na rok szkolny 2021/2022


17 MAJA DO
21 czerwca 2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

25 CZERWCA  DO
14 LIPCA 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

17 MAJA DO
26 LIPCA 2021 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

22 LIPCA 2021 r.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

23 - 30 LIPCA
2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, poprzez dostarczenie oryginałów świadectw oraz zaświadczenia lekarskiego

2 sierpnia
2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych DO SZKOŁY