mechanik samochodowy

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

(kierunek realizowany we współpracy z firmą Inter Cars)

To kierunek związany z obsługą i naprawą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku jest dostosowanie treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Jako jeden z nielicznych zawodów pozwala na wykorzystanie zainteresowań i pasji w pracy zawodowej, przynoszącej dzisiaj specjalistom z tej dziedziny znaczne profity finansowe.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przeprowadzania regulacji zbieżności kół;
 • wykonywania napraw i bieżącej obsługi pojazdów samochodowych;
 • posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami do diagnostyki samochodowej – na wyposażeniu szkoły urządzenie diagnostyczne KTS BOSCH;
 • wykonywania prac konserwacyjnych samochodu;
 • kontrolowania  stanu technicznego zespołów i układów samochodowych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • aktualnych zagadnień i przepisów prawnych niezbędnych do uzyskania prawa jazdy kat. B.

Trzyletni cykl kształcenia kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem zawodowym z kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Gdzie możesz pracować ? 

Mechanik pojazdów samochodowych może prowadzić własny warsztat samochodowy lub podjąć pracę między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych związanych z motoryzacją;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

W naszej szkole większość przedmiotów zawodowych realizowana jest jako PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU, przez co zrozumienie trudnych zagadnień teoretycznych staję o wiele łatwiejsze.

Dzięki współpracy z firmą „Inter Cars” zajmującą się szkoleniem pracowników wykwalifikowanych zakładów motoryzacyjnych, nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wartościowych kursach, kończących się uzyskaniem imiennych certyfikatów.