Niemcy9 – 13 grudnia 2019


Grupa 9 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 6 w Tychach w ramach projektu Erasmus+ (Współtworzymy mobilną szkołę) uczestniczyła w szkoleniu job shadowing w szkole Die Dialoge SBL GmbH w Lüneburgu, w Niemczech. Tygodniowa wizyta w niemieckim Gimnazjum nastawiona była przede wszystkim na poznanie innowacji w nauczaniu i funkcjonowaniu placówki, wprowadzeniu nowych metod nauczania.

KRÓTKO O SZKOLE DIALODE SBL GMBH W Lüneburg

Szkoła jest tzw. szkołą zintegrowaną, co oznacza, że uczą się tutaj uczniowie trzech typów szkół. IGS Luneburg jest jedną z najchętniej wybieranych szkół w całym okręgu – uczy się w niej ponad 1100 uczniów. Szkoła ta od 2009 roku, kiedy nastąpiły w niej istotne zmiany dotyczące nauczania, ze szczególnym uwzględnianiem matematyki, j. niemieckiego i j. obcych, może się poszczycić jedną z najwyższych zdawalności na egzaminach maturalnych w regionie w tego typu szkołach. Od wielu lat bierze udział w międzynarodowych projektach i chętnie dzieli się
z innymi placówkami swoimi osiągnięciami.

NOWOCZESNA METODYKA

Metodyka nauczania polega przede wszystkim na działaniu, pracy zespołowej wspieranej przez nauczyciela – tutora. Nowe sposoby pracy wyzwalają większą różnorodność uczenia się i pozwalają postawić bardziej na aktywność uczniowską. Placówka wypracowała własne innowacyjne rozwiązania w pracy metodami aktywnymi angażującymi uczniów, którymi chętnie dzieli się z nauczycielami z innych krajów.

Podstawowa koncepcja pedagogiczna opiera się na pracy w grupach, metodzie projektu, nauce społecznej i kooperatywnej, zindywidualizowanym nauczaniu, wykorzystaniu technologii informacyjnej w procesie nauki, przejmowaniu odpowiedzialności za proces nauki przez uczniów, nauczaniu partnerskim, wzajemnym wspieraniu się. Na lekcjach uczniowie przyjmują odpowiedzialność za własną naukę, wspólnie i samodzielnie zarządzając procesem nauki. Fazy pracy samodzielnej, parami i grupowej występują naprzemiennie z fazami pracy całej grupy lub klasy. Metody te mają na celu rozwój całej osobowości uczniów, kompetencji społecznych oraz osobistych. Myślą przewodnią szkoły jest motto „Różni jesteśmy- wspólnie się uczymy- osiągamy sukces”.

SZKOLENIE JOB SHADOWING

W czasie tygodniowego pobytu grupa 9 nauczycieli z ZS nr 6 poznawała innowacyjne, kreatywne metody pracy, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki i języków obcych,
a dyrekcja obserwowała sposób zarządzania placówką. Szkoła ta, mając doświadczenie w tego typu zajęciach, zaproponowała podział naszej grupy na 3-4 osobowe zespoły, co nie wpływało ujemnie na organizację pracy szkoły, a uczestnikom szkolenia pozwoliło wziąć udział
w większej liczbie obserwowanych zajęć. Opublikowane scenariusze lekcji zainspirowane zostały udziałem w szkoleniu i obserwacją zajęć głównie opartych na pracy w grupach. 

Wspólnie ze szkołą goszczącą jesteśmy zgodni i liczymy na kontynuację rozpoczętej współpracy także po zakończeniu mobilności. Chcemy, aby poszło to w kierunku późniejszej wymiany młodzieży lub innych międzynarodowych projektów.