Nauczyciele z ZS nr 6 w Tychach w IGS Lüneburg. 

W dniach od 07.12.do 13.12.2019 dziewięcioro nauczycieli z tyskiej szkoły brało udział w hospitacjach w niemieckiej szkole IGS w Lüneburgu. Nauczyciele uczestniczyli w zajęciach „job shadowing” w ramach europejskiego projektu Erasmus+ (mobilność kadry edukacyjnej: „Współtworzymy mobilną szkołę” ). Głównym tematem wyjazdu, poza poszerzeniem horyzontów, były także: sposób nauczania i organizacji w szkole w Niemczech , a także poznanie problemów niemieckiego szkolnictwa i sposobów ich rozwiązywania.

W programie oprócz hospitacji, spotkań i rozmów z nauczycielami oraz uczniami, nauczyciele z tyskiej szkoły ZS nr 6 mieli okazję zwiedzić piękne stare miasto Lüneburg, Hamburg wraz z jego filharmonią oraz Pustać Lüneburską.  Nauczyciele gościli także w szkole zawodowej BBS II, gdzie zostały nawiązane plany przyszłej współpracy i wymiany uczniów.

Wspólnie ze stroną niemiecką mamy nadzieję, że były to pierwsze odwiedziny z wielu następnych.