DORADZTWO ZAWODOWE … KIM BĘDZIE PRZEDSZKOLAK ZA LAT PARĘ?

DORADZTWO ZAWODOWE … KIM BĘDZIE PRZEDSZKOLAK ZA LAT PARĘ?                    1 września 2019 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie doradztwa  zawodowego.  Przedszkola  zostały  zobligowane  do  wspierania  dzieci   w zakresie formowania preorientacji zawodowej. Cele tych poczynań to wstępne zapoznanie przedszkolaków z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy oraz  kształtowanie…

CZYTAJ