DORADZTWO ZAWODOWE … KIM BĘDZIE PRZEDSZKOLAK ZA LAT PARĘ?

                   1 września 2019 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie doradztwa  zawodowego.  Przedszkola  zostały  zobligowane  do  wspierania  dzieci   w zakresie formowania preorientacji zawodowej.

Cele tych poczynań to wstępne zapoznanie przedszkolaków z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy oraz  kształtowanie pożądanej postawy wobec pracy. W przypadku dzieci zajęcia te  mają formę zabawy.

Od listopada uczniowie Zespołu Szkół nr 6 w Tychach prowadzili  cykliczne spotkania z dziećmi z Przedszkola Niepublicznego Kubusia Puchatka w Tychach. Młodzież zapoznawała starszaki z pracą logistyka oraz  pracownika eksploatacji portów i terminali lotniczych. Zabawie towarzyszyły krótkie prezentacje oraz konkursy. Dzieci wykazywały szczególne zainteresowanie tematyką związaną z transportem lądowym i powietrznym. Z zaangażowaniem wykonywały powierzone im zadania i przedstawiały nowe umiejętności logistyczne.