9 grudnia 2022 r. uczeń naszej szkoły Paweł Stepaniuk z kl. 4 TL p uczestniczył w II etapie
(okręgowym) Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, który odbył się w formie on-line Podczas konkursu uczniowie z całej Polski rozwiązywali test wielokrotnego wyboru składający się z 34 pytań. 

Długoterminowy cel edukacyjny Olimpiady sprowadza się do podniesienia rangi kształcenia w obszarze logistyki i transportu, a także uświadomienia młodzieży szkolnej, że są to obszary niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej, w których po ukończeniu edukacji w obszarze branży TSL, można znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych