6 XII 2021 obchodziliśmy w ZS nr 6 tradycyjne „Mikołajki”. 

Orszak św. Mikołaja odwiedził uczniów i nauczycieli. Każdy został obdarowany dobrym słowem lub „przestrogą” i poczęstowany słodkim upominkiem.

Radości było co niemiara!!!