W kręgu kultury.

Uczniowie naszej szkoły współtworzą przestrzeń kulturotwórczą. Swoja obecność zaznaczają w Turach Kultury, na spektaklach teatralnych oraz w  programie analizującym relację na linii Aktor – Widz  : “Aktor w dialogu”. Gośćmi spotkań byli: Piotr Fronczewski, Kamilla Baar- Kochańska oraz Jerzy Trela. Widzowie mieli możliwość odkrycia poezji Ginczanki, poznać autorskie  metody scenicznej percepcji oraz wysłuchać jednego z  największych monologów polskiej literatury dramatycznej -Wielkiej Improwizacji.