REKORD Systemy Informatyczne

W ramach logistyki w procesach produkcji, 24 maja 2019 r., uczniowie klas drugich uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez firmę REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Bielska –Białej, polskiego producent zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zaprezentowano system REKORD.ERP, który jest kompatybilny z potrzebami i oczekiwaniami polskich przedsiębiorstw.

Dostosowanie systemu wytwarzania przedsiębiorstw produkcyjnych do zmiennych potrzeb klienta okazuje się niezbędne dla zachowania przewagi konkurencyjnej w wielu branżach. Wytwarzanie w warunkach zmiennych czynników wymaga stosowania nowoczesnych narzędzi planowania, które stanowią niejednokrotnie kluczowy element całego procesu produkcyjnego. Uczniowie poznali zasady i formy kompleksowego wspomagania zarządzania procesem wytwarzania od momentu planowania i przygotowania produkcji (planiści, konstruktorzy, technolodzy) poprzez sterowanie procesem produkcji (inżynierowie produkcji), aż po monitorowanie, kontrolę jakości oraz przekazanie wyrobu do procesu składowania produktów lub półfabrykatów.

 

Opracowała

Aleksandra Tomecka