Każda historia ma swój koniec, ale w życiu każdy koniec jest także początkiem nowej historii”. Taka sentencja przyświecała pożegnaniu uczniów klas czwartych, którzy 29 kwietnia 2022 r. zakończyli kolejny etap swojego życia – ukończyli naukę w ZS nr 6.

Dyrektor szkoły Pan Adam Burczyk podziękował młodzieży za czteroletnią pracę na rzecz szkoły, współtworzenie jej atmosfery i wizerunku. Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości przyszedł czas na wyróżnienie uczniów, którzy zdobyli wysokie wyniki w nauce i tych, którzy poprzez swoje zachowanie byli wzorem dla koleżanek i kolegów. Pan Dyrektor, wraz
z wychowawcami wręczył absolwentom dyplomy i nagrody, a rodzicom w podziękowaniu za trud wychowawczy, listy gratulacyjne. Momentem pełnym radosnych i wzruszających wspomnień była prezentacja zdjęć dokumentujących różne zdarzenia z czteroletniej nauki
w szkole klas: 4TL/TPT, 4 TL,4 TIN, 4 TPS.

…Życzymy Wam jasnych dni i ładu w duszy, prostej ścieżki w gąszczu codzienności. Niech Wasze serca będą wolne od nienawiści, ręce pełne dobrych czynów, zrywanych jak kwiaty – w trudzie codzienności. 

Życzymy szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzegać prawdy ukryte, takiej radości, przy której smutek zamiera, a pragnień tak czystych, że od nich niebo błękitnieje.

Życzymy Wam, aby podróż w dorosłe życie była ciekawa, pełna przygód, doświadczeń, sukcesów, po prostu szczęśliwa.

Niech omijają Was troski, smutki, zwątpienia, a towarzyszy radość, zrozumienie, przyjaźń i jakże potrzebna nadzieja…

Dyrekcja ZS nr 6

Rada Pedagogiczna

Społeczność szkolna ZS nr 6