Fundacja po DRUGIE

Pragnie podziękować Uczniom z Zespołu Szkół nr 6 w Tychach za udział  w Kampanii 19 dni 

Fundacja po DRUGIE

 – w szczególności w tym trudnym okresie epidemii – za  zaangażowanie i wysiłek!  

Udało się dotrzeć, wspólnymi siłami, do ponad 16,5 tysiąca osób do 18 roku życia! Między innymi poprzez ponad 565 działań warsztatowych, 375 prelekcji z wykorzystaniem filmów, 143 debat, 272 konkursy plastyczne oraz 826 pogadanek o przemocy. Odbyło się również 7 konferencji, 75 webinarów oraz stworzono 752 tablice informacyjne z wskazówkami do postępowania w obliczu przemocy. To tyko część  działań w skali kraju, ale doskonale obrazuje, ile dobrego może się zadziać,  w budowaniu świata wolnego od przemocy. 

Jeszcze raz dziękujemy i mamy nadzieję – do zobaczenia w 2021 roku!