Zakończenie Roku Szkolnego – to jedno z wydarzeń, na które uczniowie czekają ze zniecierpliwieniem. I nic dziwnego. Za cały trud włożony podczas kilku miesięcy nauki należy się odpoczynek i zregenerowanie sił. Ten rok szkolny był – zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli – niełatwy. Przez pandemię część zajęć musiała odbywać się zdalnie. Dodatkowym utrudnieniem okazała się również wojna na Ukrainie.

Pan Dyrektor Adam Burczyk krótko podsumował rok szkolny, podkreślając duże zaangażowanie wszystkich w pracę w tym roku szkolnym. Podziękował nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom i uczniom za włożony trud. Życzył wszystkim udanych wakacji. Następnie Pan Dyrektor wraz z wychowawcami wręczył uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe za średnią ocen przynajmniej 4,75 oraz nagrody i dyplomy za inne osiągnięcia.  Pozostali uczniowie otrzymali  świadectwa w swoich salach lekcyjnych z rąk wychowawców.

Do zobaczenia we wrześniu !!!

Samorząd szkolny.