Wybory do Samorządu Uczniowskiego, Młodzieżowej Rady Miasta Tychy oraz opiekuna SU

4 października 2019 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydowało sześcioro uczniów.

Głosowanie rozpoczęło się o 8.00 i trwało do 14.00. Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja.

Niektórzy uczniowie długo zastanawiali się nad tym, na kogo oddać swój głos.
Po przeliczeniu głosów okazało się, że przewodniczącym szkoły został Dominik Kwiatkowski. Do władz Samorządu dołączą w tym roku szkolnym także Nataniel Polis oraz Michał Dombek.

Gratulujemy!

Równolegle z wyborami do SU odbyły się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Tychy. W wyniku wyborów mandat radnego Młodzieżowej Rady Miasta Tychy uzyskały trzy osoby: Dominik Kwiatkowski, Remigiusz Faber oraz Klaudia Kramarz.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w reprezentowaniu naszej szkoły na forum Młodzieżowej Rady Miasta.

Na trzeciej karcie wyborczej uczniowie oddawali swoje głosy na opiekuna SU. Spośród całego grona pedagogicznego największą liczbę głosów otrzymali: Ewelina Sosin, Artur Stanieczko oraz Jacek Smętkowski i to oni zostali nowymi opiekunami SU. Gratulujemy także im i życzymy powodzenia.