Byliśmy na XXII KONKURSIE WIEDZY TECHNICZNEJ

W pierwszy dzień wiosny, już po raz dwudziesty drugi, Instytut Technologii i Mechatroniki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zorganizował dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanej techniką

K O N K U R S W I E D Z Y T E C H N I C Z N E J

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy technicznej wśród uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i technicznych oraz poszukiwanie uczniów szczególnie uzdolnionych w przedmiotach technicznych, którzy mogliby się kształcić na kierunkach tego wydziału: Mechatronika, Informatyka, Inżynieria Materiałowa czy Inżynieria Biomedyczna.

Pytania konkursowe obejmują wiedzę z: fizyki, matematyki, chemii, informatyki, przedmiotów ogólnotechnicznych.