W grudniu uczniowie klasy IV TPS/p mieli możliwość przeprowadzenia lekcji związanej z lekturą,, Moralność pani Dulskiej” w Muzeum Historii Katowic. Secesyjne wnętrza mieszczańskiej kamienicy oraz spojrzenie na realia życia urzędnika, żyjącego na przełomie XIX i XX w. przybliżyły literackie przesłanie, ujęte w tragifarsie Gabrieli Zapolskiej.