AKREDYTACJA ERASMUS+ W SEKTORZE KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

W lutym 2022 roku Zespół Szkół nr 6 w Tychach otrzymał Akredytację Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przeszli proces Akredytacji uzyskali uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na wyjazdy zagraniczne. Uczestnikami projektów w ramach Akredytacji Erasmus+ w tym sektorze mogą być uczniowie i absolwenci szkół branżowych i technicznych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca placówek oświatowych oraz trenerzy i szkoleniowcy. 

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+, co oznacza, że szkoła co roku może otrzymać środki finansowe na wyjazdy na staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów oraz na wyjazdy nauczycieli przedmiotów zawodowych na kursy, staże i obserwacje pracy w zagranicznych placówkach w krajach partnerskich. Akredytację przyznaje się jednorazowo na całą edycję programu. „Akredytacja” to rodzaj „biletu wstępu do programu Erasmus+”.

Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na okres od 2021 r. do 2027 r. 

Dokumenty do pobrania

o nas w prasie