W okresie od 13.11.2022 do 18.11.2022 pani Joanna Wilczyńska, nauczycielka przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół nr 6 w Tychach, wzięła udział w obserwacji pracy – job shadowing w ramach Akredytacji Erasmus+.

W tym czasie pani Wilczyńska towarzyszyła pracownikom firmy Braga Mobility w ich codziennych zajęciach i miała możliwość zaznajomienia  się z funkcjonowaniem m. in. działu logistyki będącym przedmiotem jej zawodowych zainteresowań.  Zapoznała się z organizacją pracy portugalskiej firmy, ciekawymi strategiami i narzędziami wykorzystywanymi w codziennej działalności przedsiębiorstwa.  Ponadto wzbogaciła swój warsztat o nowe metody, które  wykorzystuje w procesie edukowania młodzieży.

Udział w obserwacji pracy portugalskiej firmy był okazją do doskonalenia wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach zawodu, jak również możliwością  podniesienia kompetencji językowych i społecznych oraz poznania kultury, tradycji i obyczajów Portugalii.

Po zakończeniu tygodniowej obserwacji pracy, pani Joanna Wilczyńska otrzymała certyfikat potwierdzający udział w mobilności oraz dokument Europass Mobilność honorowany w całej Unii Europejskiej.