Każda historia ma swój koniec, ale w życiu każdy koniec jest także początkiem nowej historii”. Taka sentencja przyświecała pożegnaniu uczniów klas czwartych, którzy 28 kwietnia 2023 r. zakończyli kolejny etap swojego życia – ukończyli naukę w ZS nr 6.

Wicedyrektor szkoły Pani Agnieszka Stein podziękowała młodzieży za czteroletnią pracę na rzecz szkoły, współtworzenie jej atmosfery i wizerunku. Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości przyszedł czas na wyróżnienie uczniów, którzy zdobyli wysokie wyniki w nauce i tych, którzy poprzez swoje zachowanie byli wzorem dla koleżanek i kolegów. Pani Wicedyrektor wraz z wychowawcami wręczyła absolwentom dyplomy i nagrody, a rodzicom w podziękowaniu za trud wychowawczy, listy gratulacyjne.

Wręczone zostały również dokumenty EUROPASS tym absolwentom, którzy brali udział
w stażach zagranicznych w Portugalii i Szwecji. Dokument ten jest międzynarodowym świadectwem potwierdzającym umiejętności i kompetencje, które uczestnicy nabywali bądź rozwijali podczas zagranicznych mobilności. Dokument EUROPASS jest honorowany w całej Unii Europejskiej, co więcej jest wydany w języku polskim i angielskim, aby nasi absolwenci  mogli zdobywać szlify na rynkach europejskich.

…Życzymy Wam jasnych dni i ładu w duszy, prostej ścieżki w gąszczu codzienności. Niech Wasze serca będą wolne od nienawiści, ręce pełne dobrych czynów, zrywanych jak kwiaty – w trudzie codzienności.

Życzymy szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzegać prawdy ukryte, takiej radości, przy której smutek zamiera, a pragnień tak czystych, że od nich niebo błękitnieje.

Życzymy Wam, aby podróż w dorosłe życie była ciekawa, pełna przygód, doświadczeń, sukcesów, po prostu szczęśliwa.

Niech omijają Was troski, smutki, zwątpienia, a towarzyszy radość, zrozumienie, przyjaźń
i jakże potrzebna nadzieja…

 

Dyrekcja ZS nr 6

Rada Pedagogiczna

Społeczność szkolna ZS nr 6