26 kwietnia 2023 r. został zorganizowany przez Dyrekcję, Grono pedagogiczne
i Samorząd szkolny Dzień Otwarty w ZS nr 6. Potencjalni kandydaci, uczniowie klas ósmych mogli w trakcie spotkania uzyskać informacje o kierunkach kształcenia,
spotkać się i porozmawiać z Dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami. Spacer po szkole pozwolił zapoznać się z bazą dydaktyczną, w której nasi uczniowie
zdobywają wiedzę i umiejętności.

Ogromnym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się strefa relaksu i sala
audiowizualna, w której odbywają się prelekcje, wykłady, szkolenia, spotkania z
ciekawymi ludźmi.

Powodzeniem cieszyła się tematyka projektów unijnych umożliwiających zdobycie uprawnień, udział w konkursach i szkoleniach oraz stażach zagranicznych.

Do zobaczenia we wrześniu!!!

Samorząd szkolny