20.10.2022 r. (piątek) o godz. 11:00 uczniowie 3, 4 i 5 klas logistycznych  przystąpili do  I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu w systemie on – line.

Uczestnicy w czasie 60 min. odpowiadali na 25 pytań problemowych z logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz transportu.

Olimpiada została umieszczona w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych
z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2024/2025.

Do dnia 17.11.2023 r. zostanie ogłoszona listy Uczestników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (etap okręgowy).

Trzymamy kciuki za awans naszych uczniów.

 

Nauczyciele przedmiotów logistycznych.