1 czerwca rozpoczęła się letnia sesja egzaminu zawodowego.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Tę pierwszą uczeń rozwiązuje przy komputerze. Trwa ona 60 minut i ma formę testu składającego się z 40 pytań, w każdym z nich uczeń ma wybrać jedną poprawną odpowiedź, spośród czterech.

Z kolei część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i polega na wykonaniu zadania (lub zadań) egzaminacyjnych, którego wynikiem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Poza tym uczeń przed wykonaniem zadania praktycznego ma dodatkowe 10 minut na zapoznanie się z jego treścią. Szczegółowe informacje na temat zasad i wymagań w przypadku poszczególnych kwalifikacji zostały zawarte w informatorach zamieszczonych na stronie CKE.

Uczniowie, którzy chcą zdać egzamin zawodowy, muszą spełnić następujące warunki:

  • w części pisemnej uzyskać co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów) oraz‎ ‎
  • w części praktycznej zdobyć co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wyniki egzaminu zawodowego  w sesji letniej już 31 sierpnia 2023 roku.

POWODZENIA !!!

TRZYMAMY KCIUKI !!!

 

Samorząd szkolny