Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku, więc w tym roku mija już 20 lat od jego ustanowienia. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

zaswiadczenie_dbi_zs6_2024

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypadał na 6 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych są zaplanowane aż do końca marca 2024r.

W naszej szkole zorganizowane były: konkurs na plakat, udział w grze edukacyjnej, film edukacyjny, pogadanki oraz lekcje związane z bezpieczeństwem w internecie.