https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/technikmechanik-1200x300.jpg

technik pojazdów samochodowych

(klasa patronacka OPLA – po I i II semestrze zostaną ufundowane stypendia dla 3 najlepszych uczniów (kwota wypłacana jednorazowo))

To zawód mający związek z dynamicznym rozwojem motoryzacji, rozwojem nowych technologii oraz nowoczesnego przemysłu jak również z obsługą gospodarki i zarządzaniem przedsiębiorstwem samochodowym. Jest to zawód związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi dla motoryzacji;
 • weryfikacji i diagnostyki poszczególnych zespołów i podzespołów zarówno mechanicznych jak i elektronicznych wchodzących w skład budowy samochodu;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • zagadnień i przepisów prawnych, niezbędnych do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

W cyklu kształcenia zdajesz 2 kwalifikacje, które przygotują Cię do wykonywania zadań zawodowych:

1. Kwalifikacja MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów.

albo

    Kwalifikacja MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

2. Kwalifikacja MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 

Gdzie możesz pracować ? 

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią Ci prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

W naszej szkole większość przedmiotów zawodowych realizowana jest jako PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU, przez co zrozumienie trudnych zagadnień teoretycznych staje się o wiele łatwiejsze.

Dzięki współpracy z firmą „Inter Cars” zajmującą się szkoleniem pracowników wykwalifikowanych zakładów motoryzacyjnych, nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wartościowych kursach, kończących się uzyskaniem imiennych certyfikatów.

Wieloletnie doświadczenie szkoły w nauczaniu kierunku, współpraca z wieloma firmami branży motoryzacyjnej, doskonała kadra oraz bogate wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne daje gwarancję odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu.

 

Ponadto: 

 • szkolenia prowadzone w ramach programu „Młode kadry” koordynowane przez firmę "Inter Cars"; dodatkowe kwalifikacje zapewniają firmy z branży motoryzacyjnej takie jak: Bosch, Castrol, Denso, LUK, Scheffler, OSRAM,
 • specjalistyczne kursy zawodowe w ramach projektów unijnych,
 • ścieżka rozwoju i kariery w Porsche Inter Auto Polska,
 • kurs diagnostyki samochodowej certyfikowanej przez firmę Bosch,
 • praktyki zgodne z programem nauczania w renomowanych firmach.