https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/technik-eksploatacji-portow-terminali-1200x300.jpg

technik eksploatacji portów i terminali

(kierunek realizowany we współpracy z firmą Welcome Airport Services)

To zawód cieszący się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem na rynku pracy. Wzrost produkcji w gospodarce i intensywny rozwój branży transportowej powoduje konieczność rozwoju usług logistycznych, a co za tym idzie ogromny rozwój przedsiębiorstw związanych z eksploatacją portów i terminali. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie nasza szkoła oferuje tzw. eurozawód właśnie o takiej specjalności.

 

Absolwenci tego kierunku mają szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach samochodowych, kolejowych, lotniczych, morskich i żeglugi śródlądowej a także zatrudnienia w charakterze personelu pokładowego.

      Czego uczysz się na zajęciach?

  • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu
  • organizowania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach
  • organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach,
  • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali.

W cyklu kształcenia zdajesz 2 kwalifikacje, które dają ci perspektywy zatrudnienia w następujących zawodach:

1. Kwalifikacja SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

2. Kwalifikacja SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach.

Gdzie możesz pracować ? 

Umiejętności i zdolności związane z eksploatacją portów i terminali wykorzystasz pracując w centrach logistyczno – dystrybucyjnych, terminalach przeładunkowych, agencjach obsługi portów, portach i terminalach lotniczych, morskich i śródlądowych.

Ponadto: 

  • zajęcia praktyczne symulujące proces odprawy pasażerów
  • wycieczki przedmiotowe
  • możliwość odbycia staży i praktyk zagranicznych
  • udział w konkursach i olimpiadach