https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/szkoła-historia-1200x300.jpg

1972

Powstanie Zespołu Szkół Zawodowych Zakładu Nr 2 w Tychach Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej (ul. Wojska Polskiego 10); w skład wchodzą: szkoła zawodowa i liceum zawodowe; dyrektorem zostaje mgr Stanisław Absalon.


1975

Otwarcie internatu dla uczniów; kierownikiem zostaje mgr Tadeusz Zdybek.


1976

Przekazanie nowego budynku szkolnego przy ulicy Hanki Sawickiej.


1979

Dyrektorem zostaje mgr Włodzimierz Żmuda.


1981

Utworzenie technikum po ósmej klasie szkoły podstawowej.


1983

Dyrektorem zostaje mgr Piotr Pędziwiatr.


1992

Powstanie Zespołu Szkół Samochodowych.


1998

Realizowanie programu COMMENIUS SOCRATES CAR, współpraca ze szkołami ze Szwecji i Czech.


2000

Matura połączona z egzaminem wstępnym na Wydział Mechaniczno-Technologiczny, Inżynierii Materiałowej oraz Transportu Politechniki Śląskiej.


2001

Współpraca z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Transportu Politechniki Śląskiej.


2002

Zespół Szkół Samochodowych decyzją Rady Miasta Tychy zostaje przekształcony w Zespół Szkół nr 6, w skład którego wchodzą: Technikum nr 5, Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły zawodowej, VI Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4.


2003

Szkoła otrzymuje certyfikat „Szkoły przyjaznej uczniom” – „Super szkoła”.


2004

Pożegnanie dyrektora mgr Piotra Pędziwiatra. Od września dyrektorem zostaje mgr Adam Burczyk.


2005

Nawiązanie współpracy z czeską szkołą samochodową SOUautoopravarenske z Ostrawy.


2006

Seminarium kontaktowe w Rydze; nawiązanie współpracy ze szkołami w Turcji i na Litwie. Podpisanie ze szkołą partnerską umowy o współpracy.


2007

Realizacja programu Szkoła Szans umożliwiającego zdobycie Certyfikatu ECDL i TELC.


2008

Stworzenie nowoczesnej pracowni samochodowej diagnostyki komputerowej.


2009

Realizacja projektów: Zawód moim atutem umożliwiającego m.in. zdobycie prawa jazdy oraz Akademia Kluczowych Kompetencji - zajęcia z diagnostyki, mnemotechniki, tańca i aerografu.


2010

Zdobycie certyfikatu Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie.


2011

Nawiązanie współpracy ze szkołami logistycznymi w Niemczech i na Litwie oraz uzyskanie certyfikatu Szkoły odkrywców talentu.


2012

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu unijnego Mam zawód, mam pracę, realizacja innowacji metodyczno-programowej Specjalista IT, a także uzyskanie certyfikatu Szkoła Nowych Technologii.


2013

Utworzenie Lokalnej Akademii Sieci Komputerowych CISCO, umożliwiającej uczniom otrzymanie potwierdzenia umiejętności zawodowych honorowanego na całym świecie, rozpoczęcie projektu Polska Cyfrowa Równych Szans – Śląscy Latarnicy oraz włączenie się po raz pierwszy do akcji „Szlachetna paczka”.


2014

Realizacja projektu wymiany młodzieży ze szkołą partnerską z Hamburga w ramach programu Comenius oraz udział w Mini Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej.


2015

Rozpoczęcie projektu Cyfrowobezpieczni „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, włączenie się po raz pierwszy do społecznej inicjatywy Codeweek oraz zdobycie ogólnopolskiego certyfikatu Biblioteka na medal.


2016

Rozpoczęcie projektu „Europejskie możliwości, nasze umiejętności”, czyli miesięczne staże zagraniczne dla uczniów, dołączenie do ministerialnego programu Szkolny Klub Sportowy oraz udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.


2017

Utworzenie klas patronackich w porozumieniu z firmą „Welcome Airport Services” oraz rozpoczęcie projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Zawodowcy z Szóstki”, czyli kursy C i C+E oraz CPC dla uczniów. Przekształcenie dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Branżową Szkołę I stopnia nr 3.


2018

Rozpoczęcie termomodernizacji i modernizacji budynku szkoły. Utworzenie klasy patronackiej w porozumieniu z firmą Opel oraz otrzymanie krajowego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.


2019

Rozpoczęcie projektów w ramach programu Erasmus Plus dla nauczycieli „Współtworzymy mobilną szkołę” oraz dla uczniów „Europejska droga do sukcesu zawodowego”. Przyjęcie do szkoły „podwójnego rocznika” (uczniów ostatniej już klasy wygaszonych gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych) oraz utworzenie klasy patronackiej w porozumieniu z firmą Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach. Zakończenie termomodernizacji i modernizacji budynku szkoły.


2020

Rozpoczęcie projektu „Śląskie. Zawodowcy” – różnorodne formy wsparcia zawodowego dla uczniów, otrzymanie certyfikatu Miejsce Przyjazne Wolontariuszom oraz włączenie się do projektu „Koduj z gigantami”.