„TYSKIE ORŁY” – KACPER GRUŹLA

„Tyskie Orły”. Są one przeznaczone dla uczniów za znaczące osiągnięcia, będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017. Komisja Stypendialna po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich wniosków, wybrała 32 uczniów. Wśród wyróżnionych jest także uczeń klasy II TPS – Kacper  Gruźla . Serdecznie gratulujemy!

CZYTAJ