Już po raz drugi przystąpiliśmy do projektu „ Lekcje z ZUS”.

W trakcie spotkania, które miało miejsce 6 listopada br. z Panią Justyną Marszałek-Świtlik z O/ZUS w Rybniku – uczniowie klas logistycznych tj. 2 TL, 3TL/TPT poznali zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi, które są niezbędne do podjęcia wielu ważnych decyzji na progu dorosłości, a także usystematyzowali wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i przysługujących im świadczeń – czyli  praw i obowiązków wynikających z podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Uczniowie biorący udział w „Lekcjach z ZUS” zmierzą się z rówieśnikami w  Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Laureaci olimpiady zdobywają indeksy i punkty rekrutacyjne na wybrane wyższe uczelnie oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada.

Pierwszy etap Olimpiady już 27 listopada br. o godz. 10.

Trzymamy kciuki i powodzenia!!!

Opracowała

Aleksandra Tomecka