Szkoła Promująca Zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań
i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym uczniowie pracując razem z nauczycielami
i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces.Projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, realizowany jest od 2003 roku. Bierze w nim udział około 300 szkół, z których 174 otrzymało Śląski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, a 4 posiada Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie (szczegółowe informacje na temat zasad i kryteriów przynależności na stronach Metisu www.metis.pl/zdrowie/). Pozostałe szkoły podjęły zadania zmierzające do uzyskania certyfikatu. W ramach działań tworzone są trzyletnie programy, które mają wprowadzić pozytywne zmiany prozdrowotne w środowisku szkolnym. W roku 2008 Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie otrzymały 33 placówki - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i policealne. Obszary działań zostają wybierane po dokonaniu diagnozy wstępnej i stanowią je przede wszystkim: zdrowe odżywianie, zdrowie fizyczne, higiena, profilaktyka, zdrowie psychiczne i społeczne, bezpieczeństwo i baza szkoły.


Zespół Szkół nr 6 w Tychach przystąpił w roku 2008 do programu ogólnopolskiego "Szkoła Promująca Zdrowie" wspólnie z dziećmi z Przedszkola nr 8 w Tychach. Jako pierwsi w kraju uzyskaliśmy w roku 2009 certyfikat wieńczący wspólne działania szkoły ponadgimnazjalnej
i Przedszkola. Jesteśmy ewenementem - jeśli chodzi o wspólne działania dzieci przedszkolnych
i młodzieży. W roku 2012 uzyskaliśmy wspólnie certyfikat II stopnia Szkoły Promującej Zdrowie.

INFORMACJE - STYCZEŃ 2018

Zespół Szkół nr 6 wraz z Przedszkolem nr 8 w Tychach jako pierwsi w kraju ubiegają się wspólnie
o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Obie placówki, jako współpracujące w zakresie promocji zdrowia (i nie tylko) razem ubiegają się o kolejny już certyfikat. W dniu 26.01.2018 obie placówki dokonały prezentacji wspólnych osiągnięć w obecności władz miasta - Pani Prezydent Darii Szczepańskiej, Pani Dyrektor MCO Doroty Gnacik, Pani Naczelnik Wydziału Zdrowia Krystyny Rumieniuk, przedstawicieli Rady Miasta, Instytucji współpracujących oraz zaprzyjaźnionych placówek promujących zdrowie. Placówki nasze przedstawiły wyniki autoewaluacji, złożyły wniosek i kolejne programy na ręce Koordynatora Sląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie - Tomasza Wojtasika, warunkujące ubieganie się o krajowy certyfikat. Kapituła Krajowego Certyfikatu przy ORE w Warszawie zbiera się w czerwcu 2018, a MEN przyznaje je w grudniu.
Z niecierpliwością oczekujemy tego faktu. Impreza, o której mowa miała miejsce w Zespole Szkół nr 6. Gości powitali dyrektorzy obydwu placówek Adam Burczyk i Janina Halama. Dokonania osiągnięć i autoewaluacja zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej, przerywanej wspólnymi występami dzieci i młodzieży, które wzbudziły podziw i zainteresowanie Gości.
Opis realizacji działań (w ramach Szkoły Promującej Zdrowie) wraz z dokumentacją zdjęciową, umieszczany jest na bieżąco na stronie głównej Zespołu Szkół nr 6 w zakładce "Z życia naszej szkoły".

Dokumentacja Szkoły Promującej Zdrowie (w plikach do pobrania)

Raport 2018 rok

Raport 2016 i 2017 rok

Raport 2015 rok

Raport 2013 rok

Raport 2012 rok

Raport 2011 rok

Autoewaluacja

Wniosek

Plan naprawczy

Poradnik© Copyright 2011 Daniel Michniak & Piotr Olewiński
All rights reserved