UZYSKANIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

28 listopada br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Zespołowi Szkół nr 6 w Tychach Krajowego Certyfikatu  Szkoły Promującej Zdrowie. Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce realizującą plan działań prozdrowotnych  z  przedszkolem.

Uroczystość otworzyła Marzenna Habib, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości:

  • przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – Agnieszkę Ludwin, zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) oraz Beatę Nawrocką, starszego specjalistę w DWKI;;
  • Barbarę Woynarowską, przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”;
  • dyrektorów przedszkoli i szkół oraz wojewódzkich, rejonowych, przedszkolnych i szkolnych koordynatorów programu.

Agnieszka Ludwin w imieniu Anny Zalewskiej gratulowała nagrodzonym przedszkolom i szkołom. Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania.