Tury Kultury:

to cykl spotkań autorskich z przedstawicielami świata kultury;
słowa pisanego, mówionego, sztuk plastycznych, wizualnych oraz przestrzeni muzycznych.

Jesienne wywiady przeprowadzono  z  Karolem Strasburgerem (który w swoim dorobku ma wiele ról teatralnych, ale także filmowych czy serialowych – w Nocach i Dniach, Czarnych chmurach, W labiryncie. Jest autorem książki Apetyt na życie) oraz z Hanną Śleszyńską  (  aktorką teatralną i filmową, obdarzoną wielką siłą głosu i wspaniałym talentem. Jej  specjalnością są przede wszystkim spektakle muzyczno-kabaretowe).