Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
i Młodzieżowej Rady Miasta Tychy

Wybory do Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Miasta Tychy 1 października 2018 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydowało pięcioro uczniów, którzy na tydzień przed wyborami rozpoczęli kampanię i rozwiesili w szkole plakaty informacyjne. Głosowanie rozpoczęło się o 8.00 i trwało do 13.00. Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja. Niektórzy uczniowie długo zastanawiali się nad…

CZYTAJ