LIPIECKIE KUŹNIE I MŁYNY

Tradycyjnie uczniowie klasy IV technikum analizowali teksty epopei chłopskiej W. Reymonta, odwiedzając zagrody gospodarzy w Etnograficznym Parku Krajobrazowym w Chorzowie. Lekcja w terenie przybliżyła realia życia mieszkańców wsi z przełomu XIX i XX w. Uczniowie nie tylko interpretowali słowo epickie, ale również poszerzyli zakres leksykalny z języka angielskiego o zagadnienia z technologii agrarnej poprzedniego stulecia.

CZYTAJ