RFID W MAGAZYNOWANIU – WARSZTATY.

7.01.2020 r. uczniowie klas drugich i trzecich technikum, uczący się w zawodach: technik logistyk oraz technik eksploatacji portów i terminali wzięli udział w warsztatach pt.:
„RFID w magazynowaniu”. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach współpracy z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Spotkanie z młodzieżą przeprowadził Pan dr inż. Paweł Sobczak, adiunkt Katedry Inżynierii Zarządzania i Procesów logistycznych.

Pomimo, że technologia RFID jest znana już od wielu dekad, tak naprawdę jej ogromny potencjał maksymalnie wykorzystywany jest dopiero od kilku lat. Wdrażana jest w przedsiębiorstwach z wielu branż, jako rozwiązanie pozwalające na automatyzację procesów z zakresu szeroko rozumianej kontroli.

RFID (radio frequency identification) to technologia umożliwiająca automatyczną identyfikację obiektów. Identyfikacja dokonywana jest za pośrednictwem fal radiowych, które działają w ściśle określonym paśmie, aby nie dochodziło do zakłóceń sygnału. Technologia RFID pozwala na stałe i bieżące monitorowanie przepływu ruchu, dzięki czemu ułatwia organizowanie i przeprowadzanie procesów kontrolnych.

W części praktycznej uczniowie mogli przekonać się, jak automatyczna identyfikacja oraz śledzenie ruchu obiektów znajduje zastosowanie w logistyce i spedycji, zwłaszcza przy ewidencji stanów magazynowych. 

Opracowała:

Aleksandra Tomecka