Program szkoleniowy Cisco Networking Academy® IT Essentials 

oferuje wprowadzenie do umiejętności z zakresu obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania, wymaganych, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów ICT na poziomie podstawowym. Program obejmuje podstawy technologii komputerowej, tworzenia sieci, mobilności 
i bezpieczeństwa, a także oferuje wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień. IT Essentials to kurs zorientowany na umiejętności zawodowe, w którym nacisk kładziony jest na doświadczenie praktyczne, tak aby pomóc studentom rozwijać umiejętności komputerowe, jak i umiejętności niezbędne w środowisku pracy. Program Cisco® IT Essentials pomaga studentom przygotować się do pracy na stanowiskach w branży ICT na poziomie podstawowym, co ułatwia słuchaczom wyróżnić się na rynku pracy i wspomaga rozwój ich kariery zawodowej. Dodatkowo, kurs ITE jest dobrym startem do kontynuowania szkoleń w ramach bardziej zaawansowanych obszarów, np . kursów CCNA i wyższych aż do inżyniera CISCO.