28.11.2017 uczniowie klasy IV „technik informatyk” przystąpili do próbnego egzaminu z kwalifikacji E.14. Jest to ostatnia, a zarazem najtrudniejsza kwalifikacja w tym zawodzie – o czym świadczą wyniki – przed uzyskaniem tytułu zawodowego.
Tak jak każdy egzamin zawodowy również ten składa się z dwóch części. Część pisemna obejmuje wiedzę z zakresu witryn i aplikacji internetowych oraz baz danych i ich administracji, natomiast część praktyczna obejmuje pracę wykonaną na komputerze, na podstawie której zdający musi się wykazać umiejętnościami z tworzenia strony www i aplikacji wykonanej w JS lub PHP, a także obsługi relacyjnych baz danych.
Etap ten to pierwsze kroki na drodze do zawodowego doskonalenia umiejętności oraz wskazówka, które technologie należy w przyszłości studiować, aby uzyskać oczekiwaną na rynku biegłość.