Praga7 – 11 września 2020


Miejsce i temat kursu: Czechy, Praga – „Innovative Approaches To Teaching”

Uczestnicy: p. Ilona Kaszuba, p. Anna Wójcik

Cechą charakterystyczną innowacyjnego podejścia do nauczania jest aktywność uczącego się, nauka poprzez doświadczenie i działanie. Jest to proces angażujący uczniów, podczas którego oni sami wykonują większość pracy – rozważają pomysły, rozwijają dotychczas posiadaną wiedzę i wykorzystują ją do rozwiązywania konkretnych problemów. Jednym z najbardziej wciągających sposobów uczenia się są gry i ćwiczenia, wymagające udziału każdego uczestnika. W przygotowaniu jest to bardzo pracochłonne, jednak ma to fantastyczny wpływ na zaangażowanie uczniów.

W czasie zajęć można było się zapoznać z nowoczesnymi metodami uczenia takimi jak: grywalizacja w klasie, odwrócona klasa czy metapoznanie – uczenie uczenia się, nauka oparta na zadaniach i zapytaniach. Ćwiczono umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia, które są bardzo istotne, aby móc wprowadzać innowacje i odświeżać style nauczania. Na zajęciach zapewniono uczestnikom naukę poprzez doświadczenie. Były to praktyczne warsztaty, dyskusje, ćwiczenia, metody aktywne zarówno w pracy w parach, jak i w grupach. Cały czas wymagano od uczestników pełnego zaangażowania, aby zmaksymalizować zdobytą wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu, iż uczestnicy byli z różnych krajów można było rozwijać także swoją płynność językową poprzez dyskusje na temat spraw bieżących i tematów będących przedmiotem ogólnego zainteresowania – dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, co było bardzo inspirujące.

Jednym z najważniejszych efektów po kursie jest większa motywacja i satysfakcja z codziennej pracy. Ogólnie rzecz biorąc, podwyższona została jakość pracy i zajęć na korzyść uczniów.