Zespół Szkół Nr 6  oraz Przedszkole Nr 8 “Zielony Ogród” z O.I jako pierwsi w kraju ubiegają się wspólnie o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Obie placówki, współpracujące w zakresie promocji zdrowia (i nie tylko), ubiegają się już o kolejny (trzeci) certyfikat. W dniu 26.01.2018 w naszej szkole miała miejsce prezentacja działań prozdrowotnych. Pan Dyrektor Adam Burczyk powitał honorowych gości, reprezentujących władze miasta oraz sektor zdrowia i kultury fizycznej. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Prezydent Daria Szczepańska, Pani Dyrektor MCO Dorota Gnacik, Pan Naczelnik Wydziału Zdrowia Krystyna Rumieniuk, przedstawiciele Rady Miasta, Instytucji współpracujących oraz zaprzyjaźnionych placówek promujących ekologię i zdrowie. Pan Dyrektor Adam Burczyk podkreślił wysokie wskaźniki  autoewaluacji które są wynikiem systematycznej i kreatywnej pracy naszej młodzieży oraz grona pedagogicznego. Dyrektorzy obu placówek oświatowych złożyli wniosek i kolejne programy na ręce Koordynatora Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Pana Tomasza Wojtasika. Kapituła Krajowego Certyfikatu przy ORE w Warszawie zbiera się w czerwcu 2018, a MEN przyznaje certyfikaty w grudniu. Z niecierpliwością oczekujemy tego faktu. Prezentacja osiągnięć i autoewaluacja zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej, przerywanej wspólnymi występami dzieci i młodzieży, które wzbudziły podziw i zainteresowanie Gości.