8 listopada klasa 1 TPT zwiedziła również Muzeum Lotnictwa w Krakowie gromadzące ponad 200 eksponatów związanych z historią rozwoju lotnictwa. 

Większość eksponatów stanowią przekazane do muzeum egzemplarze wycofane z użytku przez wojsko lub władze państwowe. Część eksponatów trafiła do muzeum dzięki wymianie z innymi muzeami na świecie.