https://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2018/03/lakiernik-1200x300.jpg

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

To kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. W związku z rozwojem branży lakierniczej jak również zmieniającymi się dynamicznie technologiami i materiałami rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny lakiernictwa.

Na zajęciach nauczysz się:

  • przygotowania powierzchni do lakierowania;
  • przeprowadzania renowacji nadwozia;
  • technologii nakładania powłok lakierniczych;
  • rozpoznawania wad lakierniczych i metod ich usuwania;
  • doboru odpowiedniego koloru i odcienia lakieru;
  • obsługi nowoczesnych przyrządów i narzędzi stosowanych w lakiernictwie;
  • obsługi nowoczesnych kabin lakierniczych i urządzeń utwardzających powłoki.

Cykl kształcenia w zawodzie Lakiernik samochodowy, kończy się egzaminem zawodowym  z kwalifikacji MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 

Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Absolwenci Branżowej Szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Uczniowie szkoły mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w autoryzowanych stacjach obsługi, gdzie uczą się zawodu oraz standardów i systemów jakości związanych z obsługą samochodów. Są oni zatrudniani jako młodociani pracownicy, dzięki czemu po zakończeniu okresu edukacji zdają egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika.

Lakiernicy mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż w szczególności samochodowej, w usługach, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.