Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny:

• Zasłaniaj usta i nos
• Zwróć uwagę czy prawidłowo nosisz maseczkę
• Zachowaj bezpieczną odległość
• Często myj ręce
• Unikaj dotykania dłońmi oczu, nosa i ust.