„To język wybiera programistę, nie odwrotnie”

<?php

echo date

(

‘d.m.Y’

mktime(0,0,0,1,1,

date(“Y”,time()))=(24*60*60*(pow(2,8)-1)

)

);

?>

W tym roku w naszej szkole uczniowie klas informatycznych

w dniach od 11 do 18 października

mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie „Kreatywny kod”.

Uczeń klasy IV TIN

– WOJCIECH WESOŁEK –

wykazał się największą wiedzą i kreatywnością w tym zakresie

GRATULUJEMY 🙂