Uczniowie Zespołu Szkół nr 6 w Tychach zaznaczyli swój udział w Kampanii już w pierwszych dniach listopada. Działania miały miejsce na terenie szkoły, miasta oraz zaprzyjaźnionego Przedszkola Integracyjnego nr 8 ,,Zielony Ogród” w Tychach. Wykonano m.in.: na godzinach wychowawczych tarcze dobra, na katechezie: dekalog młodzieży XXI wieku, wprowadzono ,,Pomarańczowy Dzień”,wyruszono z przedszkolakami na miejski happening – ,,W stronę dobra” oraz uczestniczono  w spotkaniu z przedstawicielem policji (spotkanie poświęcone cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej wobec aktów agresji).