Nazwa kursu: ICT Skills and technology

Malta31 maja – 4 czerwca 2021


Miejsce kursu: Malta, St. Julian’s

Uczestnicy: Honorata Kuplowska, Mariusz Aniszewski

Nowoczesna szkoła wymaga narzędzi, które pozwolą pracować w każdych warunkach i będą dla uczniów inspirujące. Poprzez globalny zasięg technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają na pokonywanie barier kulturowych i językowych. Umożliwiają pracę, naukę i rozwój na odległość – tworzą globalne społeczeństwo informacyjne.

Uczestnicy kursu mogli zwiększyć swoje kompetencje i umiejętności w zakresie technologii i ICT. W ciągu trwającego tydzień kursu uczestnicy zapoznawali się z metodologią nauczania z wykorzystaniem metod praktycznych. W czasie kursu nauczyciele wykorzystywali wiele programów i narzędzi, które były przez uczestników konfigurowane i wykorzystane online. Nauczyciele wymieniali się również doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu. Dzięki temu, możliwy był dalszy rozwój umiejętności językowych. Uczestnicy mieli również szansę  zapoznać się z dziedzictwem kulturowym Malty.

Przy wykorzystaniu narzędzi TIK w edukacji nauczyciele mają możliwość pobudzenia kreatywności i zapału uczniówponieważ przystosowuje się do zmieniającego się świata:zamiast podręcznika mogą użyć czasem aplikacji, szkoleń online, quizów i konkursów na witrynach internetowychPodobne formy prowadzenia zajęć lekcyjnych relaksują i stymulują mózg młodego człowieka.