Giełda Pracodawców

26 września 2018 r. uczniowie czwartych klas w godz. 10:00-16:00 na Stadionie Miejskim w Tychach uczestniczyli w II GIEŁDZIE PRACODAWCÓW.

Organizatorem giełdy był Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Tyska. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Tychy, Pan Andrzej Dziuba.

Mottem przewodnim wydarzenia było „Przekuj marzenia o pracy w pracę marzeń”.

Do udziału zaproszone zostały nie tylko osoby bezrobotne, ale przede wszystkim uczniowie szkół zawodowych, techników oraz liceów z terenu województwa śląskiego i województw ościennych, którzy kończą edukację.

Giełda Pracodawców to nie tylko miejsce spotkań przedsiębiorców z potencjalnymi pracownikami oraz promocji firm i pracodawców. W jej trakcie między innymi i Nasi uczniowie uczestniczyli w  pilotażowym programie odkrywania mocnych i słabych stron, badania potencjału zawodowego potencjalnych pracowników. Przeprowadzone zostały badania ankietowe pod kątem brakujących umiejętności, kwalifikacji, oczekiwań oraz potrzeb, aby spełnić obustronne oczekiwania związane z podjęciem zatrudnienia.

Opracowały:
Aleksandra Tomecka, Katarzyna Radziejowska-Bar